Ελληνικά

Greenwood Sustainable Infrastructure

Διαχείριση επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές

Η Greenwood Sustainable Infrastructure διαχειρίζεται επενδύσεις σε βιώσιμα έργα υποδομών, όπως έργα ενέργειας, αποβλήτων και ύδρευσης. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε έχει χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται έργα καθαρής ενέργειας σε όλες τις Η.Π.Α.

Η εταιρεία έχει εδραιωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, την κατασκευή, την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση έργων βιώσιμης ενέργειας. Εκτός από 40 ηλιακά έργα με παραγωγική ικανότητα άνω των 100 μεγαβάτ, έχει επενδύσει σε έργα κοινής ωφέλειας μετρήσιμα τόσο σε όγκο όσο και σε χρησιμότητα. Η Greenwood συνδυάζει την τεχνογνωσία ανάπτυξης και διαχείρισης έργων με την εμπειρία στην αναδοχή και διάρθρωση επενδύσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς κατανομής ενέργειας και της αγοράς βιώσιμων υποδομών.

H Greenwood Sustainable Infrastructure πληροί τα κύρια κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση που επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επενδύει η κοινωνία.”

Η εταιρεία είναι σε θέση να προβλέψει τις τάσεις στον τομέα των βιώσιμων υποδομών, καθώς αποκεντρώνεται όλο και περισσότερο, απαλλάσσεται από τις εκπομπές άνθρακα και βασίζεται στην τεχνολογία. Οι ικανότητες και η εμπειρία της ομάδας, καθώς και οι στρατηγικές σχέσεις της με κορυφαίους παρόχους κεφαλαίων και άλλους συμμετέχοντες στον κλάδο, επιτρέπουν στην εταιρεία να αποκτά τη μέγιστη αξία για τις επενδύσεις της.

Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση, ή ESG, επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επενδύει η κοινωνία. Ως εταιρεία επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές, η Greenwood Sustainable Infrastructure πληροί όλα τα βασικά κριτήρια ESG. Η εταιρεία έχει υπογράψει τις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (RRI).

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail