Ελληνικά

Greenwood Sustainable Infrastructure

Διαχείριση επενδύσεων αειφόρων υποδομών

Η εταιρεία Greenwood Sustainable Infrastructure διαχειρίζεται τις επενδύσεις σε στοιχεία αειφόρων έργων υποδομής, όπως έργα ενέργειας, αποβλήτων και νερού στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η ίδρυση της εταιρείας Greenwood Energy USA έγινε το 2010 και, έκτοτε, έχει χρηματοδοτήσει και κατασκευάσει έργα ηλιακής ενέργειας σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Το 2020, η εταιρεία συγχωνεύτηκε με την εταιρεία GoldenSet Capital Partners με σκοπό τη δημιουργία της εταιρείας Greenwood Sustainable Infrastructure. Η συγχωνευμένη εταιρεία έχει στην κατοχή της και έχει αναπτύξει και λειτουργήσει πάνω από 100 έργα παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας που συνολικά υπερβαίνουν τα 300 μεγαβάτ. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επενδύσει στη συμπαραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας, την παραγωγή βιομάζας και το βιοαέριο.  Η συνεργασία ενώνει την ανάπτυξη έργων και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διαχείρισης με την εμπειρία σε θέματα ανάληψης επενδύσεων και δόμησης που απαιτείται για την αντιμετώπιση της άνισης κατανομής της αγοράς ενέργειας και αειφόρων υποδομών.

Οργανώνουμε συναλλαγές που δημιουργούν θέσεις εργασίας στο εγγύς μέλλον, περιβαλλοντικά οφέλη μακροπρόθεσμα, καθώς και ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο για τους αναπτυξιακούς μας εταίρους και επενδυτές.» — Everett Smith, Ομόρρυθμος Έταιρος, Greenwood Sustainable Infrastructure

Η εταιρεία είναι σε θέση να προβλέπει τάσεις στον τομέα των αειφόρων υποδομών, καθώς καθίσταται ολοένα και πιο αποκεντρωμένη, μη εξαρτώμενη από τον άνθρακα και τεχνολογικά καταρτισμένη.  Οι δυνατότητες και η εμπειρία της ομάδας, καθώς και οι στρατηγικές της σχέσεις με κορυφαίους παρόχους κεφαλαίων και άλλους συμμετέχοντες στο χώρο, επιτρέπουν στην εταιρεία να αποφέρει τη μέγιστη αξία από τις επενδύσεις της. 

Κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ESG - Environmental, Social, Governance) επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο που επενδύει η κοινωνία. Ως επενδυτές αειφόρων υποδομών, η εταιρεία Greenwood Sustainable Infrastructure πληροί όλα τα βασικά κριτήρια ESG. Η εταιρεία έχει υπογράψει τις Αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις (ΑΥΕ).

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail