Ελληνικά

Greenwood Energy

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Αμερικανική ήπειρο

Η Greenwood Energy έχει ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ηλιακών πάρκων και εγκαταστάσεων παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας σε όλη τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.

Η εξισορρόπηση των αυξανόμενων επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας με τη μεγαλύτερη ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές, σημαίνει ότι η τεχνολογική πρόοδος στην πράσινη ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας." — Camilo Patrignani, Διευθύνων Σύμβουλος της Greenwood Energy.


Μεταξύ των πελατών αυτών των εγκαταστάσεων είναι δημόσιες υπηρεσίες και χειριστές δικτύου. Η Greenwood έχει σχηματίσει μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών, για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία. Το 2014, ολοκλήρωσε την πρώτη ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας του Παναμά και πιο πρόσφατα έχει επιλεγεί από το Ithaca College της Νέας Υόρκης για τη χρηματοδότηση και εγκατάσταση ενός σταθμού 2,9 MW, για την κάλυψη του 10% των αναγκών της πανεπιστημιούπολης σε ηλεκτρική ενέργεια, που αποτελεί το κλειδί για τον στόχο της 100% ουδετεροποίησης από τον άνθρακα.


Το 2014, η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία με την John Hancock Life Insurance, για την κατασκευή και τη λειτουργία σταθμών ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ. Η John Hancock έχει διαχειριστεί $110 εκατομμύρια χρηματοδότησης σε 13 ηλιακά έργα, που βρίσκονται σε πέντε πολιτείες, με συνδυασμένη δυνατότητα παραγωγής 45 MW. H Greenwood έχει ένα σύνολο επιχειρηματικών εγκαταστάσεων στην Αμερική με συνολική δυνατότητα παραγωγής 1 GW.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail