Ελληνικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: The HOME Project - Χωρίς παιδί

The HOME Project is one of our Social Responsibility initiatives. It is non-profit organisation set up to address the needs of refugee and child migrants, who arrive in Europe alone.

This short film illustrates the scale of the refugee crisis among children and shows how the care, community and love provided by The HOME Project can transform young lives.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail