Ελληνικά

Convergen gets harvesting for biogas crops

Autumn is a busy time of year for Convergen Energy, our waste-to-energy subsidiary, especially for their biogas business. Convergen's energy facilities process crops grown specifically for energy production, which you can see being harvested in this video. Biogas is produced by the anaerobic digestion or fermentation of biodegradable materials, which includes these crops along with organic industrial and food waste.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail