Ελληνικά

EuroEnergy

Βιώσιμη ενέργεια για όλη την Ευρώπη

Η EuroEnergy είναι μια εταιρεία επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια, με γραφεία στο Λονδίνο, την Αθήνα, τη Λεμεσό, το Βουκουρέστι και τη Ρίγα.

Ο τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας συνεχίζει να αναπτύσσεται, οδηγούμενος από την κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές διαφόρων κυβερνήσεων για την αντιμετώπισή της, ενώ από οικονομική άποψη υποστηρίζεται επίσης από την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της τοπικής ηλεκτρικής ενέργειας και από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των παραδοσιακών πηγών ενέργειας.  Η EuroEnergy εστιάζει στις ευκαιρίες που παρέχονται από τη δυναμική αλληλεπίδραση αυτών των κινητήριων δυνάμεων της αγοράς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και τομείς.

Ένας αναπτυσσόμενος τομέας, οδηγούμενος από παγκόσμιες πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής."


Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για την κάλυψη της ενεργειακής τους απόδοσης και τους στόχους των εκπομπών μέσω της παροχής ανταγωνιστικών νέων τεχνολογιών και εγκαταστάσεων παραγωγής, και υποστηρίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

Η EuroEnergy διαθέτει ένα ιστορικό απόκτησης, ανάπτυξης και λειτουργίας περιουσιακών στοιχείων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα ασχολείται με πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια και τις συνθήκες τοπικών αγορών.

 Στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, η EuroEnergy έχει επενδύσει σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, σε ηλιακά και αιολικά πάρκα. Τα τρέχοντα έργα παραγωγής ενέργειας και αγωγών της εταιρείας έχουν μια από κοινού δυνατότητα παραγωγής της τάξης των 200 MW.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail