Ελληνικά

Ως διεθνής όμιλος που δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, έχουμε πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων που έχουν οι εμπορικές μας δραστηριότητες στο περιβάλλον και στις παγκόσμιες κοινότητες. Σε αυτές τις σελίδες, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε με τις κοινότητες και λογοδοτούμε για τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του ESG.

Υπευθυνότητα

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε με ποιον τρόπο δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) σε όλες μας τις ενέργειες. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το μετράμε αυτό είναι σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και είμαστε υπερήφανοι για το ιστορικό μας όσον αφορά την ευθυγράμμισή μας με αυτούς τους στόχους.

Κοινωνική Ευθύνη

Σε αυτή την ενότητα, διερευνούμε το φάσμα των εξειδικευμένων κοινωνικών προγραμμάτων μας που εστιάζουν στη δημιουργία ή/και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επιδιώκουν την παροχή εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών και ανθρωπιστικών ενεργειών σε όσους έχουν περιθωριοποιηθεί ή είχαν λιγότερες ευκαιρίες. Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρωτοβουλίες.