Ελληνικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

London Office

LIBRA CAPITAL LIMITED

13-14 Hobart Place
London
SW1W 0HH
UK

Tel: +44 20 7245 8700
Fax: +44 20 7245 0681
Email: office@libra.com

View on map

New York Office

LIBRA CAPITAL US, INC.

134 East 40th Street
New York
NY 10016
USA

Tel: +1 212 401 9333
Fax: +1 212 401 9334
Email: office@libra.com

View on map

Washington D.C. Office

LIBRA CAPITAL US, INC.

1069 Thomas Jefferson Street NW
Washington, D.C. 20007
USA

Tel: +1 212 401 9333
Email: office@libra.com

View on map

Beijing Office

LIBRA GROUP CHINA LLC

Beijing Representative Office
Suite 118 Level 21
Fortune Financial Center, No.5
Dong San Huan Zhong Road,
Chaoyang District, Beijing
P.R. China

Tel: +86 139 1089 5782
Email: chinaoffice@libra.com

View on map

Bermuda Office

LIBRA HOLDINGS

3rd Flr, Par la Ville Place
14 Par la Ville Road
Hamilton, Bermuda

Tel: +1 441 292 7796
Email: info@libra.com

View on map