Ελληνικά

Ιστορικό

2003

Ιούνιος 2003

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ LIBRA

Ο Όμιλος Libra δημιουργήθηκε με συγκεκριμένο σκοπό τη σύσταση ενός ποικιλόμορφου ομίλου επιχειρήσεων, τόσο από πλευράς γεωγραφικής παρουσίας όσο και από πλευράς επιχειρηματικών κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται. Η κληρονομιά μας στο χώρο της ναυτιλίας, η οποία περιλάμβανε πολυάριθμες κοινοπραξίες με συμφέροντα στον κλάδο της μεταφοράς φορτίων, μάς πρόσφερε παγκόσμια παρουσία και γνώσεις όσον αφορά τις φιλοσοφίες που επικρατούν στον τομέα του εμπορίου ανά τον κόσμο.

Μάρτιος 2003

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Από το 1976 έως το 1994 δημιουργήσαμε έναν στόλο από πλοία-ψυγεία, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε περιόδους πτώσης των τιμών της αγοράς. Το 1997, πουλήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων-ψυγείων, προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή τη διαφοροποίηση του στόλου. Κατά τα επόμενα χρόνια, επενδύσαμε σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και πλοία παράκτιου εφοδιασμού, δημιουργώντας έναν στόλο 50 πλοιων.