Ελληνικά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μια παγκόσμια επιχείρηση

Το γκρουπ μας ελέγχει 30 θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έξι ηπείρους και επικεντρώνεται στη την αεροπορία, τη μεσιτεία, τη φιλοξενία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία, καθώς και σε επιλεγμένες επενδύσεις.

Βρείτε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δική μας ευθύνη

Το Libra Group ιδρύθηκε πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης - αρχές που συνεχίζουν να καθοδηγούν την οργάνωση σήμερα, στις επιχειρήσεις και όχι μόνο.

Βρείτε περισσότερα

Ακίνητα

Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εμπορικών και οικιστικών ακινήτων σε παγκόσμια οικονομικά κέντρα

Βρείτε περισσότερα