Ελληνικά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μια παγκόσμια επιχείρηση

Ο όμιλός μας ελέγχει 30 θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έξι ηπείρους και επικεντρώνονται στην αεροπορία, τη μεσιτεία, τη φιλοξενία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη ναυτιλία, καθώς και σε επιλεγμένες επενδύσεις.

Βρείτε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δική μας ευθύνη

Το Libra Group ιδρύθηκε πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης - αρχές που συνεχίζουν να καθοδηγούν την οργάνωση σήμερα, στις επιχειρήσεις και όχι μόνο.

Βρείτε περισσότερα

Ακίνητα

Ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών, οικιστικών και φιλοξενίας ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Βρείτε περισσότερα