Ελληνικά

Convergen

Ανανεώσιμα καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια για αειφόρες επιχειρήσεις.

Η Convergen Energy, πρώην Greenwood Fuels, ήταν η πρώτη επένδυση του Libra Group στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ και αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας βιωσιμότητας, που επαναχρησιμοποιεί μη ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και υποπροϊόντα ως ανανεώσιμα καύσιμα.

Η εταιρεία έχει ισχυρό ιστορικό στην παροχή λύσεων για τοπικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλους φορείς υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, προσπαθώντας διαρκώς να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εταιρεία συνεργάζεται εκτενώς με διαχειριστές αειφορίας σε όλες τις ΗΠΑ, όπου διαχειρίζεται προγράμματα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Ενεργοποιείται στην ανάπτυξη και προώθηση των βιώσιμων πηγών ενέργειας και στην ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνολό του."


Τα οικονομικά συμφέροντα, εναλλακτικά καύσιμα της Convergen μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη τόσο οικονομικών, όσο και περιβαλλοντικών στόχων. Συνεργάζεται με τους βιομηχανικούς και γεωργικούς τομείς για να εκτρέψουν τη διαδικασία παραγωγής υποπροϊόντων μακριά από χωματερές και κάνει χρήση των γεωργικών υπολειμμάτων που κανονικά απορρίπτονται. Αυτά τα καθαρότερα καύσιμα είναι πέλετ έτοιμα για καύση, έχουν χαμηλότερες εκπομπές ρύπων αλλά τις ίδιες ιδιότητες με τον άνθρακα.

Ενεργή στην ανάπτυξη και προώθηση των αειφόρων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γενικότερα, η Convergen επενδύει σε μισθωμένες, ιδιόκτητες ή επί συμβάσει εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού, που θα συμπληρώνουν τις επιχειρήσεις παραγωγής καυσίμων της.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail