Ελληνικά

Ενέργεια

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθαρότερες μορφές συμβατικής ισχύος αποτελούν βασικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Libra. Στην Ευρώπη, η εταιρεία EuroEnergy δημιούργησε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πάρκων ηλιακής ενέργειας συνδεδεμένων στο δίκτυο, καθώς και αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.


Ταυτόχρονα, στη Βόρεια Αμερική, η εταιρεία Greenwood Sustainable Infrastructure διαχειρίζεται επενδύσεις σε έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλα έργα αειφόρων υποδομών, όπως μείωση αποβλήτων και επεξεργασίανερού. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και λειτουργήσει από 40 έργα παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας που συνολικά τα 100 μεγαβάτ. Στην Κεντρική και Νότια Αμερική, η θυγατρική της εταιρεία, Greenwood Energy, ασχολείται με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας.

Επίσης, έχουμε εμπειρία στην παραγωγή βιοαερίου και καθαρής ενέργειας, καθώς και στα καύσιμα χαμηλών εκπομπών που προέρχονται από βιομηχανικά και γεωργικά υποπροϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα