Ελληνικά

Mayfair Land & Development

Ιδιοκτησία γης και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Τα έργα της Mayfair περιλαμβάνουν συγκροτήματα από πολυτελείς βίλες σε νησιωτικά θέρετρα, εμπορικά κτίρια και μια σειρά από ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά και οικιστικά συγκροτήματα.

Η εταιρεία αποτελεί μέρος των παγκοσμίων συμφερόντων του Libra Group στην αγορά ακινήτων και κατέχει, επενδύει και διαχειρίζεται υψηλής ποιότητας ακίνητη περιουσία.

Στόχος της εταιρείας είναι η διεθνής ανάπτυξη ποιοτικών ακινήτων στην περιοχή της Μεσογείου, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, προκειμένου να παραδώσει το καλύτερο δυνατό προϊόν στους αγοραστές και τους τελικούς χρήστες των έργων της.

Ένας αναπτυξιακός εταίρος για το χαρτοφυλάκιο του ομίλου."


Η Mayfair Land and Development έχει αναλάβει πολυάριθμα έργα ανάπτυξης και ανακαίνισης ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του χαρτοφυλακίου του Libra Group. Τα τρέχοντα έργα της, περιλαμβάνουν την τελευταία φάση της ανάπτυξης του εμβληματικού ξενοδοχείου Grace Santorini, καθώς και τη συνολική ανοικοδόμηση του Grace Marrakech στο Μαρόκο.  Η Mayfair συμμετέχει επίσης στον σχεδιασμό ενός σημαντικού νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου.

Η Mayfair Land & Development είναι θυγατρική της First Mediterranean Investments.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail