Ελληνικά

Elandis

Στρατηγικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς

Η Elandis κατασκευάζει, κατέχει και διαχειρίζεται ακίνητα στοιχεία παγκοσμίως και έχει πρόσφατα δημιουργήσει γραφεία στην Ισπανία.

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική εστιάζεται σε προνομιούχα ακίνητα στους τομείς της κατοικίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της φιλοξενίας, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας. Οι διαχειριστικές ικανότητες της Elandis αντιπροσωπεύουν μια μοναδική πλατφόρμα για επενδύσεις, τόσο δικές της όσο και τρίτων.

Μια διεθνούς εμβέλειας εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, με εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.


Με πάνω από 0,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα ακίνητης περιουσίας, έτοιμης ή υπό ανάπτυξη, η εταιρεία κατέχει διορατικότητα και εμπειρία σε πολλούς τομείς. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 2.500 οικιστικές μονάδες, 25 ξενοδοχεία και 10 έργα υπό ανάπτυξη.

Οι κύριες ικανότητες της εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι υπηρεσίες συμπληρωματικής διαχείρισης, που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών στοιχείων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων οικιστικών συγκροτημάτων, που η Elandis κατέχει και διαχειρίζεται, κυρίως στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail