Ελληνικά

Peninsula Group

Ένα χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων

Ορισμένες επενδύσεις αποτελούν συναρπαστικές ευκαιρίες για το Libra Group, όμως δεν εμπίπτουν στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Εφαρμόζοντας την αποδεδειγμένα αναλυτική, διοικητική και λειτουργική, προσέγγιση της Libra, το Peninsula Group αναλαμβάνει διακριτές ιδιωτικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Το Peninsula Group προσθέτει αξία στο Libra Group από τη γκάμα των μειονοτικών και ως επί το πλείστον παθητικών συμφερόντων σε εναλλακτικές επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Διακριτές ιδιωτικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς."


Το Peninsula Group προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για πολλές από τις πιο σημαντικές διαφοροποιημένες επενδύσεις του Libra Group, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής επένδυσης στο 50% της COCO-MAT, της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας κατασκευής εξειδικευμένων στρωμάτων, φυσικών προϊόντων ύπνου και άλλων προϊόντων επίπλωσης.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail