Ελληνικά

Camilo Patrignani, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ενέργεια

“Ο τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ωριμάσει. Η ένωση κεφαλαίου και τεχνολογίας κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια οικονομία, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας.”