Ελληνικά

Camilo Patrignani, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ενέργεια

“Ο τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ωριμάσει. Η ένωση κεφαλαίου και τεχνολογίας κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια οικονομία, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας.”

News highlights

30

θυγατρικές εταιρείες σε 6 ηπείρους

Όλες οι Θυγατρικές