Ελληνικά

News highlights

01 Μαρτίου 2022

Η Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI) ανακοινώνει συμφωνία κλίμακας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (Utility Scale Deal) με την AquaSan για παροχή έως και 233 MW σε νέα ηλιακή ισχύ σε πέντε πολιτείες των Η.Π.Α.

Η Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI) ανακοίνωσε ένα πρώτο βήμα προς την παροχή πιο προσιτής, αξιόπιστης και καθαρής πρόσβασης στην ενέργεια για τους Αμερικανούς. Η επένδυση ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική...

17 Μαρτίου 2022

Το Libra Group Ανακοινώνει μία Στρατηγική Επένδυση στην αμερικανική εταιρεία σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, GreenMet

Το Libra Group, ένας διεθνής επιχειρηματικός όμιλος, του οποίου οι θυγατρικές εταιρείες έχουν περιουσιακά στοιχεία και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 50 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πραγματοποιήσει στρατηγική επένδυση στην εταιρεία πράσινης ενέργειας, GreenMet, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Greentech Minerals Holdings.

18
θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε 6 ηπείρους