Ελληνικά

Jimmy Athanasopoulos

Ανώτερος Σύμβουλος

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινωνική Ευθύνη του Libra Group, ο Jimmy Athanasopoulos είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης της Libra στην Ελλάδα. Ο Jimmy είναι επίσης υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές με συνεργάτες, διαχειριστές και δικαιούχους των δραστηριοτήτων κοινωνικής ευθύνης της Libra.

Μετά από ένα MBA από το Northeastern Illinois University, ο Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως πάροχος χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αργότερα ανέλαβε διάφορους διοικητικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι DNV, Tyco Healthcare και TetraPak, πριν εισέλθει στη διαχείριση πλοίων ως Επικεφαλής Οικονομικός Ελεγκτής της FreeSeas Inc., θέση από την οποία συνέτασσε καταστατικές εκθέσεις προς το SEC. Αργότερα εντάχθηκε στην G. Bros Maritime S.A. όπου ήταν υπεύθυνος για τις χρηματοοικονομικές αναφορές προς Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Jimmy εντάχθηκε στον Όμιλο Libra, το 2012, ως Διευθυντής του Βραβείου Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (σήμερα το Βραβείο Επιχειρηματικότητας Envolve), ενός βραβευμένου προγράμματος για ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που χρηματοδοτείται και οργανώνεται από τον Όμιλο Libra. Το 2015 εντάχθηκε στην Εκτελεστική Ομάδα της Libra ως Επικεφαλής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας στρατηγική εποπτεία των παγκόσμιων προγραμμάτων ευθύνης και εκπαίδευσης του ομίλου. Το 2016, ο Τζίμι ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών για την Κοινωνική Ευθύνη στο Harvard Business School.

Το 2019 διετέλεσε Προσωρινός Οικονομικός Διευθυντής της EuroEnergy, της εταιρείας ενέργειας του Ομίλου Libra στην Ευρώπη. Στην EuroEnergy, ο Τζίμι διαχειριζόταν την οικονομική στρατηγική της εταιρείας και ήταν υπεύθυνος για τις χρηματοοικονομικές αναφορές προς τους συνεργάτες.

Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Envolve Entrepreneurship και συμμετέχει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του American Community School στην Αθήνα.