Ελληνικά

Envolve

Παγκόσμια Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας

Τον Μάρτιο του 2018, το τμήμα Κοινωνικής Ευθύνης δημιούργησε το Envolve Entrepreneurship, έναν παγκόσμιο οργανισμό στήριξης της επιχειρηματικότητας, που επιδιώκει να καλλιεργήσει την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ηγετών, μέσω της παροχής εκπαίδευσης, πόρων και βραβείων.

Αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας επιχειρηματικά οικοσυστήματα"

Η Envolve αποτελεί εξέλιξη των προγραμμάτων του πρώην Βραβείου Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (HEA) και του Αμερικανικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (AEA), τα οποία στήριξαν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. Η πρωτοβουλία του Envolve βασίζεται στην κληρονομιά των βραβείων επιχειρηματικότητας και δεσμεύεται να προσεγγίσει ευρύτερες διεθνείς κοινότητες που χρειάζονται οικονομικά κίνητρα.

Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία. Παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς και πρώιμης φάσης επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αξιοποιεί εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πόρων στους αιτούντες των βραβείων, με σκοπό αυτοί να είναι σε καλύτερη θέση να υποβάλουν ανταγωνιστικές αιτήσεις για ένα Envolve Award.

Ο οργανισμός παρέχει γνώσεις και πόρους στους επιχειρηματίες παγκοσμίως, μέσω της ιστοσελίδας του, αλλά και μέσω εκδηλώσεων και workshops, στα οποία συμμετέχουν καταξιωμένοι επιχειρηματίες και ένα δίκτυο έμπειρων στελεχών της βιομηχανίας. Τα εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμα μέσω του ιστότοπου του Envolve περιλαμβάνουν την «Πλατφόρμα Επιχειρηματικού Σχεδίου», έναν λεπτομερή οδηγό για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, και τα «Επιχειρηματικά Εργαλεία», ένα σύνολο από επιχειρηματικούς και οικονομικούς οδηγούς, το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη και συμπεριλαμβάνει σε βάθος καθοδήγηση, ιδιαίτερα για όσους μπαίνουν τώρα στον στίβο της επιχειρηματικότητας.

Το Envolve κάθε χρόνο αναγνωρίζει τις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες και προσφέρει τοπικά βραβεία επιχειρηματικότητας με κριτήρια την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας τοπικά, καθώς και τη βιωσιμότητα. Οι νικητές των Envolve Awards λαμβάνουν χρηματοδότηση, καθοδήγηση και μια σειρά υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail