Ελληνικά

Libra Group

Υπεύθυνη δράση

Ως οικογενειακή επιχείρηση, η Libra ανέκαθεν έδινε προτεραιότητα στη διαχείριση των επιχειρήσεών της με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα. Μία από τις βασικές αξίες που πάντα μας κυβερνούσαν είναι το αίσθημα ευθύνης μας – προς το περιβάλλον, τους δικούς μας ανθρώπους και τις κοινότητες μεταξύ των οποίων εργαζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, αυτή η προσέγγιση στην εργασία μπορεί να περιγραφεί συλλογικά ως δέσμευση στα ζητήματα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) σε όλες μας τις ενέργειες. Τηρώντας αυτές τις αρχές, η εργασία μας συμβάλλει σε έναν ολοένα και πιο βιώσιμο κόσμο και είναι πιο πιθανό να συνεργαστούμε με άτομα και οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες μας.

Η Libra πιστεύει ότι η προσήλωση στις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) την καθιστά πιο ανθεκτική και προοδευτική εταιρεία. Η πολιτική μας ESG αναθεωρείται και προσαρμόζεται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη παγκόσμια επιχειρηματική νοοτροπία στους επιλεγμένους τομείς μας, καθώς και ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Κατευθυντήριες αρχές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πιστεύουμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη διασφαλίζει το μέλλον. Στα γραφεία μας, εργαζόμαστε για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της ευαισθητοποίησης και της διασφάλισης της υιοθέτησης πράσινων πρωτοβουλιών και πρακτικών εργασίας από τους εργαζομένους μας. Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οι επενδύσεις που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εστιάζοντας σε καθαρές τεχνολογίες. Η Libra επενδύει ενεργά σε ευκαιρίες εναλλακτικής ενέργειας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Ωστόσο, η μέριμνα της Libra για το περιβάλλον υπερβαίνει κατά πολύ τα επιχειρηματικά της συμφέροντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια επεκτείνονται στα επενδυτικά κριτήρια της Libra σε όλες τις δραστηριότητές μας, ναυτιλιακές, αεροπορικές, κτηματομεσιτικές, φιλοξενίας και διάφορες άλλες.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε εργοδότης ίσων ευκαιριών, δημιουργούμε ευκαιρίες που είναι ανοικτές σε όλους τους υποψήφιους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, αποκλειστικά με βάση την εργασιακή τους εμπειρία, γνώση, διορατικότητα και δεξιότητες. Εσωτερικά, η Libra δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των ανθρώπων της και γεφυρώνει πολιτισμούς, ενώ φέρνει κοντά διάφορα ταλέντα και δεξιότητες. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να είναι επιχειρηματικοί, να προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο τους σε φιλανθρωπικές προσπάθειες και να μοιράζονται ιδέες που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρείας. Πιστεύουμε επίσης στην προσεκτική διαχείριση του αντίκτυπου της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων μας στις τοπικές κοινότητες. Δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη, βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη με τίμημα τη διατάραξη της κοινότητας. Τα εξειδικευμένα κοινωνικά προγράμματά μας εστιάζουν στη δημιουργία ή/και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επιδιώκουν την παροχή εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών και ανθρωπιστικών ενεργειών σε όσους έχουν περιθωριοποιηθεί ή είχαν λιγότερες ευκαιρίες.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ως οικογενειακή επιχείρηση, πιστεύουμε στη λειτουργία της επιχείρησής μας με ακεραιότητα. Η ηγετική μας ομάδα εξετάζει συνεχώς τομείς βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο διοικούμε τις επιχειρήσεις μας και διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά μας στοιχεία. Ενισχύοντας τα στελέχη μας, δημιουργούμε ευκαιρίες για δημιουργικότητα και καινοτομία. Με την τακτική επανεξέταση και αναθεώρηση των πρωτοκόλλων και των πολιτικών διακυβέρνησης, δημιουργούμε λογοδοσία μεταξύ των επιχειρήσεών μας. Η Libra επικαιροποιεί τακτικά τις βασικές οργανωτικές πολιτικές της για να διασφαλίσει ότι είναι ευθυγραμμισμένες με τις τρέχουσες νομικές, κανονιστικές και πολιτιστικές παραμέτρους.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η Libra προωθεί την κατανόηση και τη λογοδοσία για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) σε όλες τις δραστηριότητές της. Ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδύσεις μας για να περιορίσουμε τους κινδύνους για τους ενδιαφερόμενους φορείς και να προετοιμάσουμε τις εταιρείες μας για βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία.

Η ηγεσία της Libra είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των κατευθυντήριων αρχών της πολιτικής ESG σε όλες τις εταιρείες της. Μια επιτροπή ESG είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την επικαιροποίηση της πολιτικής. Η επιτροπή εργάζεται για την προώθηση της έρευνας ESG και επιβλέπει την υποβολή εκθέσεων από όλες τις εταιρείες του Libra Group. Μέσω μιας ετήσιας διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, η Libra θα λογοδοτεί για τις πρωτοβουλίες ESG και θα επιδεικνύει τη δέσμευσή της στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) του ΟΗΕ.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Προωθούμε τον αντίκτυπο των εταιρειών του ομίλου Libra στην αγορά, ενώ φροντίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η Libra εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα ESG επηρεάζουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η δέσμευσή μας για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα κοινωνικά προγράμματα της Libra μας βοηθούν να υποστηρίξουμε αρκετούς από τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με κύριο αντικείμενο να θεραπεύει, να εκπαιδεύει, να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται τη βελτίωση της συναισθηματικής υγείας των ατόμων και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια των ετών δημιουργίας της οικογένειας.

Διατηρεί μια προνοητική πολιτική υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους της.

Προσφέρει εκπαίδευση ευημερίας στους εργαζομένους της.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρέχει αμειβόμενη πρακτική άσκηση, καθοδήγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε μαθητές γυμνασίου και προπτυχιακού επιπέδου.

Έχει υποστηρίξει υποτροφίες σε φοιτητές για να τους βοηθήσει στην επιδίωξη των ακαδημαϊκών τους στόχων.

Συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την υποστήριξη της ανάπτυξης των φοιτητών.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προσλαμβάνει ποικίλο προσωπικό και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα.

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη διαφορετικών, νεοφυών επιχειρήσεων.

Έχει λάβει πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των μητέρων και της συναισθηματικής ευημερίας των οικογενειών τους.

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επενδύει ενεργά σε ευκαιρίες εναλλακτικής ενέργειας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Εξετάζει επιμελώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της εναλλακτικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας, της αεροπορίας, των ακινήτων και της φιλοξενίας.

Εξελίσσεται συνεχώς για να ενσωματώσει πρακτικές καθαρής ενέργειας στο χώρο εργασίας.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με κύριο αντικείμενο την καλλιέργεια ενός παγκόσμιου επιχειρηματικού οικοσυστήματος που βοηθά διαφορετικές κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε πόρους, συμβουλές και υπηρεσίες υποστήριξης για τις επιχειρήσεις τους.

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε παιδιά-πρόσφυγες που φτάνουν στην ενηλικίωση, για να τα βοηθήσει να βρουν δουλειά και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μέλλον για τον εαυτό τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ενισχύει τα στελέχη, ενθαρρύνοντας έτσι τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Δημιουργεί λογοδοσία μεταξύ των δραστηριοτήτων της με την εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων και πολιτικών.

Ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες νομικές, κανονιστικές και επιχειρηματικές ανάγκες.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Διαθέτει ειδικό σκέλος κοινωνικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κενών στις ευκαιρίες για άτομα και κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς ή περιθωριοποιούνται.

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση των επίμονων κενών στις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν αγόρια και νεαροί έγχρωμοι άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαθέτει θυγατρικές που διαχειρίζονται ενεργά χαρτοφυλάκια ακινήτων για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διατηρεί μια επίσημη Πολιτική Πράσινου Γραφείου που επικεντρώνεται στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Υποστηρίζει ένα έργο δασικής δενδροφύτευσης.

Εφαρμόζει διαδικασίες βελτιστοποίησης πλυντηρίου, κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των επισκεπτών στα ακίνητα φιλοξενίας της.

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με κύριο αντικείμενο την προστασία των παιδιών-προσφύγων από κακοποίηση, εκμετάλλευση, εμπορία και βία.

Διατηρεί πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Προωθεί και εφαρμόζει νόμους και πολιτικές που εξαλείφουν διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Είναι ιδρυτικός χορηγός ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προωθεί, αναβαθμίζει και διατηρεί διατομεακές συνεργασίες για το κοινωνικό αντίκτυπο.

Διαμορφώνει τακτικά σχέσεις με διάφορους μη κερδοσκοπικούς, εταιρικούς ή άλλους συνεργάτες μέσω του σκέλους κοινωνικής ευθύνης της.