Ελληνικά

Nikolaos Verras

Γενικός Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Ο Nikolaos Verras εντάχθηκε στον Όμιλο Libra το 2013 ως Νομικός Σύμβουλος για την EuroEnergy.

Είναι κάτοχος πτυχίου LL.M. από τη Νομική Σχολή Κολούμπια, μεταπτυχιακού τίτλου Master in International Business and Finance από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου LL.B. από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Nikolaos έχει εμπειρία στους τομείς του εταιρικού δικαίου, των συμβάσεων και του δικαίου συγχωνεύσεων και εξαγορών στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διεκπεραιώνοντας ζητήματα δέουσας επιμέλειας, εταιρικού δικαίου, χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης, καθώς και ρυθμιστικά ζητήματα. Στους προηγούμενους ρόλους του συγκαταλέγονται αυτοί του Ανώτερου Συνεργάτη του Συνεργαζόμενου Δικηγορικού Γραφείου της Ernst & Young στην Ελλάδα, καθώς και του Νομικού Συμβούλου της Chipita S.A., μιας ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων με παρουσία σε 56 χώρες.

Ως Γενικός Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου, έχει ηγετική θέση στα νομικά θέματα  και παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο της Libra, καλύπτοντας ευρύ φάσμα εμπορικών και επιχειρησιακών θεμάτων.