Ελληνικά

Neil Mortimer

Επικεφαλής Λογιστηρίου

Ο Neil Mortimer,  εντάχθηκε στο Libra Group το 2003 ως Διευθυντής Λογιστηρίου και είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές αναφορές και τη λειτουργία χαρτοφυλακίου σε όλο τον όμιλο.

Ο Neil πιστοποιήθηκε ως Ορκωτός Λογιστής (σε Αγγλία και Ουαλία) το 1982. Ήταν σε επαγγελματική άσκηση για επτά χρόνια με την κορυφαία διεθνή εταιρεία λογιστών, Moore Stephens. Το 1984 ξεκίνησε μια 20ετή καριέρα στο χώρο της ναυτιλίας, αρχικά με την Golden Ocean Services και αργότερα με την Carisbrooke Shipping, όπου ήταν Οικονομικός και Εμπορικός Διευθυντής, ένας ρόλος που εκτείνεται από τα λογιστικά και τον φορολογικό σχεδιασμό, στη διαχείριση των σχέσεων με τους συνεργάτες σε κοινοπραξίες και τους εξωτερικούς συμβούλους.

Από την ένταξή του στο Libra Group, ο Neil αποτέλεσε μέλος-κλειδί της ομάδας που έχει επεκτείνει τον Όμιλο και σε άλλους τομείς, πέρα από τη ναυτιλία.