Ελληνικά

Chris Watson

EVP, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές

Ο Chris Watson FCCA, εντάχθηκε στο Libra Group από την Ask.com, όπου ήταν επικεφαλής Οικονομικών της Ευρώπης και ένα βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης που ήταν υπεύθυνη για την κατάρτιση και την αναμόρφωση του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και την έναρξη της εταιρείας στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Πριν από αυτόν τον ρόλο, ο Chris εργάστηκε σε μια σειρά θέσεων χρηματοοικονομικών ομίλων σε πολυεθνικούς οργανισμούς του FTSE με δραστηριότητες που κυμαίνονταν από υπηρεσίες αυτοκινήτων εως και την ενέργεια και συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση των επενδυτικών στρατηγικών και την ανάλυση αξιολόγησης των επιδόσεων.

Από την ένταξή του στην Libra το 2008, ο Chris έχει εργαστεί σε πολλές από τις εξαγορές του ομίλου και τα σχέδια εκποίησης, με ευθύνη για όλα τα λογιστικά θέματα.