Ελληνικά

Adriana Embiricos

Ανώτερη Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Adriana έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στις εξαγορές και τις επενδύσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στον τομέα των ακινήτων. Πριν ενταχθεί στη Libra, είχε διατελέσει Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Joddes Limited, διακεκριμένο οικογενειακό γραφείο επενδύσεων στον Καναδά, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στην επίβλεψη χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Προηγούμενοι ρόλοι της περιλαμβάνουν αυτούς της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Επενδύσεων στην Tristan Capital Partners and Associate, Εξαγορών στην Aerium Finance Ltd.

Η διεθνής εμπειρία της, η ευχέρεια σε πολλές γλώσσες και η επάρκεια της στις ιδιωτικές επενδύσεις επέτρεψαν την απρόσκοπτη μετάβαση στον Όμιλο Libra και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών του.

Ως Ανώτερη Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Adriana έχει βοηθήσει τον όμιλο σε πολλά έργα, κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αμερική.