Ελληνικά

Διεθνής επισκόπηση: Ο Nigel Leishman της LCI μιλά στην Air & Sea Analytics

LCI's Executive Vice President & Global Head of Marketing, Nigel Leishman, recently spoke to Steve Robertson of Air & Sea Analytics about how the helicopter market in Asia-Pacific is currently faring, and what insights it might offer to those still under lockdown.

"Are we going to come back full circle to the issue of how much freedom of movement will there be? Clearly you don’t want people from high risk areas moving into low risk areas where you have no community transfer. Just now, it looks like Western Europe is on the downward curve but other key countries in this market such as Brazil and Russia are not," Nigel comments.

To read the article, click here.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail