Ελληνικά

Ασκούμενοι για τον χειμώνα του 2022

We are proud to Welcome our 2022 Winter Intern Cohort. We have 12 interns joining us in this cohort, which reflects our group's commitment to support the next generation of global business leaders with professional development and mentorship. To date, our interns come from over 40 countries in varied roles and business sectors. Learn more here

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail