Ελληνικά

Εργασία στον Libra Group

Οικογενειακές αξίες στον χώρο εργασίας

Ο Libra Group είναι μια οικογένεια επιχειρήσεων, που βασίζεται στην αξία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και πίστης. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το Libra και τις θυγατρικές του μέχρι και σήμερα σε ό,τι και αν κάνουμε και με όποιον και αν συνεργαζόμαστε.

Ένιωσα πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία». Όλα τα άτομα εδώ είναι μοναδικά και μαζί δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Mark Kethisouaran SHIPPING
Featured Video

Πρόγραμμα πρακτικής του Libra

Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε φοιτητές την ευκαιρία να μάθουν για τις επιχειρήσεις μας, τη στρατηγική που ακολουθούμε και την φιλοσοφία διαχείρισης που έχουμε. Πέραν αυτού, αναπτύσσουν ακόμηα περισσότερο τις δεξιότητές τους, κάτι που θα καθορίσει το μέλλον τους.

Δείτε το βίντεο

Πρώτα από όλα οι άνθρωποι

Ο Libra Group είναι μια οικογένεια επιχειρήσεων, που βασίζεται στην αξία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και πίστης. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το Libra και τις θυγατρικές του μέχρι και σήμερα σε ό,τι και αν κάνουμε και με όποιον και αν συνεργαζόμαστε. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους ανθρώπους που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση και διατήρηση αυτών των αξιών.

Επενδύοντας στους ανθρώπους

Λαμβάνουμε σοβαάράα υπόψιν τη διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου μας Η δεοντολογία μας βασίζεται σε μια εποικοδομητική σχέση με τα άτομα μέσα σοτνστον όμιλο έτσι ώστε οι δεξιότητές τους να τελειοποιηθούν και να συμβαδίζουν με τους επιχειρημαιτικούς στόχους.

Εξέλιξη σταδιοδρομίας

Η γεωγραφική και εμπορική ποικιλομορφία του Libra Group σημαίνει ότι οι ευκαιρίες εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Μεταφορά δεξιοτήτων

Ιδιαίτερα, πιστεούμεπιστεύουμε ότι η δυνατότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων σε όλες τις δουλειές και σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς είναι πολύ σημαντική. Σε πολλές πειριπτώσεις προσφέρουμε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στα άτομα που είναι ευρηματικά ή μας εκπλήσσουν θετικά.

Βρες – προσέλαβε - ενσωμάτωσε

Ως μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση, ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε νέα ταλέντα και ποικίλες δεξιότητες, εμπειρία και προοπτικές. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο να βρίσκουμε, να προσλαμβάνουμε και να ενσωματώνουμε νέα μέλη στην οικογένεια του Libra.

Ένας εργοδότης με ίσες ευκαιρίες για όλους

Οι ευκαιρίες απασχόλησης στο Libra Group απευθύνονται σε όλους τους υποψηφίους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα με τη προϋπόθεση αποκλειστικά με βάση την σχετική επαγγελματική εμπειρία, γνώση, διορατικότητα και ικανότητες.

招贤纳士

Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε αίτηση από υποψηφίους με σχετική επαγγελματική εμπειρία ή με προσαρμοστικές δεξιότητες και οι οποίοι μπορούν ανα συνεισφέρουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Libra Group και των θυγατρικών του. 

Με την υποβολή αίτησης πρόσληψης στον Libra Group, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο τέλος αυτής της σελίδας και ότι έχετε κατανοήσει πλήρως πως τα δεδομένα που αναγράψατε σε αυτή την αίτηση μπορούν να υποστούν σε επεξεργασία ή/και να αποθηκευτούν από τον Libra Group και τις θυγατρικές του που λειτουργούν εντός της ΕΕ και άλλων χωρών σύμφωνα με τους όρους της δήλωσης εμπιστευτικότητας.

Σημαντική σημείωση

Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν οργανώσεις που είτε παρουσιάζονται με το όνομα Libra Group είτε δολίως ισχυρίζονται ότι έχουν προσληφθεί από τον Libra Group ως σύμβουλοι προσλήψεων. Οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν ψεύτικες ευκαιρίες εργασίας μέσω email χωρίς να συναντήσουν τους υποψηφίους και ζητώντας τους χρήματα. Παρακαλούμε θερμά να λαμβάνετε υπόψιν ότι μόνο τα email με το όνομα …@libra.com ή @libra-careers.com προέρχονται πραγματικά από τον Libra Group. Επιπροσθέτως, ούτε εμείς ούτε πραγματικές εταιρίες προσλήψεως θα ζητούσαμε ποτέ χρήματα ως μέρος μιας διαδικασίας πρόσληψης. Τα ζητήματα αυτά έχουν αναφερθεί στις αρχές. Αν θεωρείτε ότι έχετε πέσει θύμα απάτης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στη διεύθυνση careers@libra.com.