Ελληνικά

Libra Group Services

Νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη σε όλες τις εταιρείες του Libra Group

H Libra Group Services είναι ένας Ένας διατομεακός κεντρικός πόρος : μια νομική, διοικητική, εταιρεικής γραμματειακής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου υπηρεσία, για όλες τις λειτουργικές εταιρείες εντός του Libra Group.

Οι εταιρείες του Libra Group λειτουργούν αυτόνομα σε έκταση έξι ηπείρων. Με ποικίλα παγκόσμια συμφέροντα - συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας, ενέργειας, φιλοξενίας, μεταφορών και χρηματοοικονομικών, μεμονωμένες θυγατρικές συχνά χρειάζονται τη συμμετοχή ειδικών εξωτερικών συμβούλων, παράλληλα με τις εσωτερικές ομάδες τους.

Η Libra Group Services επιβλέπει τον διορισμό και τη διαχείριση εξωτερικών συμβούλων για όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Libra Group. Η Libra Group Services διαθέτει τις επαφές και την εμπειρία για την εξασφάλιση του καλύτερου - είτε πρόκειται για μεμονωμένο επαγγελματία είτε για επιχειρηματικό εταίρο. Αυτό που προσδοκούμε από τους συμβούλους μας, είναι δεξιότητες και χαρακτηριστικά που αντανακλούν το ήθος του ομίλου.

Ένας διατομεακός κεντρικός πόρος."


Οι εταιρείες του Libra Group λειτουργούν αυτόνομα σε έκταση έξι ηπείρων. Με ποικίλα παγκόσμια συμφέροντα - συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας, ενέργειας, φιλοξενίας, μεταφορών και χρηματοοικονομικών, μεμονωμένες θυγατρικές συχνά χρειάζονται τη συμμετοχή ειδικών εξωτερικών συμβούλων, παράλληλα με τις εσωτερικές ομάδες τους.

Η Libra Group Services επιβλέπει τον διορισμό και τη διαχείριση εξωτερικών συμβούλων για όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Libra Group. Η Libra Group Services διαθέτει τις επαφές και την εμπειρία για την εξασφάλιση του καλύτερου - είτε πρόκειται για μεμονωμένο επαγγελματία είτε για επιχειρηματικό εταίρο. Αυτό που προσδοκούμε από τους συμβούλους μας, είναι δεξιότητες και χαρακτηριστικά που αντανακλούν το ήθος του ομίλου.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail