Ελληνικά

Libra Capital

Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε επίπεδο ομίλου

Η Libra Capital είναι η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Libra Group.

Το Libra Group βασίζεται στη συγκεντρωτική διορατικότητα σε θέματα αγοράς και σε μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις. Μέσω της Libra Capital, όλες οι εταιρείες του ομίλου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γρήγορες και εμπεριστατωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η ομάδα του Libra Capital κατανοεί την αξία της γνώσης της τοπικής αγοράς: η συμμετοχή περιφερειακών και τομεακών ειδικών είναι κεντρικής σημασίας στην λήψη των επενδυτικών αποφάσεών μας και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής επιχειρησιακής διαχείρισης.

Στήριξη επενδυτικών αποφάσεων και διασφάλιση αποτελεσματικής επιχειρησιακής διαχείρισης."


Ενώ οι θυγατρικές του Libra Group λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, η παγκόσμια γνώση του Libra Capital είναι ανεκτίμητη. Βοηθά στη διαχείριση πολύπλοκων διασυνοριακών συναλλαγών και τη συμμόρφωση με διάφορα ρυθμιστικά πλαίσια.

Πολλά από τα διεθνή εγχειρήματα του Libra Group προϋποθέτουν συμμαχίες ή επίσημες κοινοπραξίες με επιχειρηματικούς εταίρους. Μέρος του ρόλου της Libra Capital είναι να διαχειρίζεται τέτοιες συμμαχίες, μεγιστοποιώντας την απόδοση των επενδύσεων τόσο από εμπορική όσο και από νομική άποψη. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων της εταιρείας περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τη φιλοξενία, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο LinkedIn Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα στο e-mail