Ελληνικά

Siobhan Owens

Διευθύντρια Προγραμμάτων

Η Siobhán Owens είναι η Διευθύντρια του Προγράμματος για την ομάδα Κοινωνικής Ευθύνης της Libra, έχοντας ενταχθεί το 2012 ως Υπεύθυνη Προγράμματος. Ο ρόλος της περιλαμβάνει πολλές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της Libra, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και υποτροφιών.

Πριν από την Libra, η Siobhán εργαζόταν στην μη κυβερνητική ανθρωπιστική οργάνωση Concern Worldwide των ΗΠΑ ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει μακρά εταιρική εμπειρία από την εργασία της ως ειδικός προσλήψεων για την Bank of Scotland, στην Ευρώπη.

Η Siobhán έλαβε τα δύο πτυχία της στις Κοινωνικές Επιστήμες και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University College του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. Κατέχει επίσης το Certificate in Personal Practice (CPP), μία πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ελήφθη μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Δουβλίνου.