Ελληνικά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μια παγκόσμια επιχείρηση

Ο όμιλός μας δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους και επικεντρώνεται στην αεροπορία, την ενέργεια, τη μεσιτεία, τη φιλοξενία, τη ναυτιλία, καθώς και σε επιλεγμένες διαφοροποιημένες επενδύσεις.

Βρείτε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δική μας ευθύνη

Το Libra Group ιδρύθηκε πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης - αρχές που συνεχίζουν να καθοδηγούν την οργάνωση σήμερα, στις επιχειρήσεις και όχι μόνο.

Βρείτε περισσότερα

Ναυτιλία

Η Lomar Shipping δραστηριοποιείται στις παγκόσμιες θαλάσσιες αγορές πάνω από 40 χρόνια και διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 65 πλοία

Βρείτε περισσότερα