Ελληνικά

Ιστορικό

2021

Ιανουάριος 2021

Ο Libra Group ανανεώνει τη δέσμευσή του για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG)

Έχοντας επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και τις κοινότητες μεταξύ των οποίων εργάζεται, η Libra δημοσιεύει μια νέα δέσμευση για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) με διαπιστευτήρια και ανάλυση επιπτώσεων μέσω εννέα καθιερωμένων προγραμμάτων.