Ελληνικά

Ιστορικό

2004

Μάρτιος 2004

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ FSA

Το 2004 προχωρήσαμε στην ίδρυση της First South American Investments (FSA) μιας εταιρείας συμμετοχών αποτελούμενης σήμερα από θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ανάπτυξης και των μεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα, των κατασκευών και της φιλοξενίας. Η FSA έχει στην ιδιοκτησία της πάνω από 278.000 τ.μ. ολοκληρωμένων ή υπό κατασκευή ακινήτων στην Αργεντινή.

Μάρτιος 2004

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

Το πρώτο σημαντικό «άνοιγμά» μας στον τομέα των οικιστικών ακινήτων σημειώθηκε στην Σινγκαπούρη το 2004 με την ίδρυση της First Oriental. Αποκτήσαμε 120 ακίνητα σε εκλεκτές οικιστικές περιοχές της Σινγκαπούρης.  Από την ίδρυσή της έως σήμερα, οι συναλλαγές της First Oriental έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Μάρτιος 2004

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το 2004 ξεκινήσαμε την πώληση πολλών από τα πλοία μας, κατά τη διάρκεια μίας από τις σημαντικότερες περιόδους ανοδικής αναπτυξιακής πορείας που σημειώθηκε ποτέ στην παγκόσμια ναυτιλία. Την ίδια χρονιά δημιουργήσαμε την Lease Corporation International, την πρώτη μας επιχείρηση εκτός του κλάδου της ναυτιλίας, η οποία έγινε γρήγορα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εκμισθωτής αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο.