Ελληνικά

Κοινωνική Ευθύνη

Μέρος της ευθύνης μας στη διαχείριση μιας διεθνούς επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής στις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και η παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ένα άλλο μέρος αυτής της ευθύνης είναι να ανταποδίδουμε ενεργά. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, τα οποία είναι ευρέως συνδεδεμένα με τους τομείς της υποστήριξης και της βοήθειας ατόμων που είχαν περιορισμένες ή και καθόλου ευκαιρίες.Παρακάτω θα βρείτε περιγραφές των 10 προγραμμάτων μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.libra.social

Libra Internship Programme

Ευκαιρίες για περισσότερους από 150 ασκούμενους κάθε χρόνο για να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός διεθνούς ...

Entrepreneurship Awards

Το Libra Group χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται δύο ετήσια βραβεία επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την τόνωση...

Concordia

Ο όμιλος Libra Group είναι ο ιδρυτικός χορηγός της Concordia, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού που επιζητά την προώθηση και...

Seleni Institute

Το Ινστιτούτο Seleni ιδρύθηκε από τον Γιώργο και τη Νίτζια Λογοθέτη το 2011 με σκοπό την προώθηση της αναπαραγωγικής και μητρικής...

Libra Mentorship Programme

Το πρόγραμμα Libra Mentorship Programme περιλαμβάνει καθοδήγηση ενός έτους για επιλεγμένα άτομα - κυρίως έγχρωμους νέους...

The Grace Foundation

Οι όμιλοι ξενοδοχείων μας είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα έμπρακτου τρόπου με τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον και τις...

My Brother's Keeper Alliance (MBK Alliance)

Το Libra Group είναι ο ιδρυτικός χορηγός του MBK (My Brother's Keeper) Alliance, ενός ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού...

Corporate Giving

Στη Libra, επιδιώκουμε να μετατρέψουμε τις οικογενειακές αξίες σε αρχές καθοδήγησης επιχειρήσεων. Μία κύρια αξία είναι...

Το HOME Project

Το HOME Project δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης, της μεγαλύτερης που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο...